Inclusive and sustainable development for every Filipino

Through the Community-Driven Development (CDD) approach, Kalahi-CIDSS empowers Filipinos to take the lead in their community's development.

News

 

Institutionalizing Community-Driven Development

The Community-Driven Development Bill will institutionalize CDD as a national strategy for poverty-alleviation and inclusive growth.

The CDD Bill will provide opportunities for ordinary Filipinos, especially those who are poor, vulnerable, and marginalized, to participate in identifying, planning, budgeting, implementing, monitoring, and evaluating community-based programs, projects, and activities.

Success Stories

 • Paano Nakamit ng mga Kababaihan ng Benguet ang Empowerment

  Paano Nakamit ng mga Kababaihan ng Benguet ang Empowerment

  Buguias, Benguet - Karaniwan nating maririnig na ang mga kababaihan ay dapat nasa loob lamang ng tahanan. Kung ang babae ay isang nanay, inaasahan siyang maging tagapangalaga ng mga anak at asawa, manguna sa gawaing bahay, at maging source ng emotional support ng kaniyang mahal sa buhay. Ang mga ito ay tinatawag na unpaid care work at malimit itong hindi binibigyang halaga sa lipunan; palagiang idinadahilan ang gampaning ito upang patuloy na mapigilang magamit ng kababaihan ang kanilang karapatan para sa sariling pagpapasya at pagdedesisyon.

  Read more...
 • Ang babaeng magiting: hindi kumakain ng tinapay ng katamaran.

  Ang babaeng magiting: hindi kumakain ng tinapay ng katamaran.

  Kung ang tanging magagawa mo ay maghintay sa pagbalik ng normal na takbo ng mundo, ano ang gagawin mo sa bakanteng oras mo?

  Read more...
 

Citizen's Charter

We value transparency and accountability.

CDD Principles

KALAHI-CIDSS and CDD

KALAHI-CIDSS enables the effective and efficient delivery of social services through the CDD's core principles of Transparency, Participation, and Accountability

KALAHI-CIDSS
KALAHI-CIDSS

KALAHI-CIDSS empowers community members to become active drivers of development by facilitating the implementation of community sub-projects, especially in the poorest and most marginalized communities of the country

Transparency
Transparency

Transparency is operationalized when community members are able to participate in all levels of decision-making. The execution, implementation, monitoring, and management of community-based projects implemented by NGAs and LGUs are led by the community members.

Participation
Participation

Participation is operationalized when national government agencies and LGUs allow and foster the meaningful participation of community members throughout the development process. This participation should be present not only in the identification of community issues and problems, but also in the implementation of solutions to address them.

Accountability
Accountability

Accountability is operationalized when community members are engaged in the monitoring and evaluation of projects. Moreover, there is accountability when community members are empowered to take actions based on information that they themselves chose to take into consideration.

 
 

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

All content is in the public domain unless otherwise stated

ABOUT GOV.PH

Learn more about the Philippine Government, its structure, how government works, and the people behind it


GOV.PH
Open Data Portal
Official Gazette